مهدویت | منتظران حضرت مهدی | سربازان حضرت مهدی | منتظران ظهور مهدویت , منتظران حضرت مهدی , منتظران امام زمان , سربازان حضرت مهدی , سربازان گمنام , سربازان امام زمان , منتظران ظهور , دعای ظهور , نماز حضرت مهدی , دعای امام زمان , نماز امام زمان http://bimahdi.ir 2020-03-28T13:29:35+01:00 text/html 2019-12-27T22:12:30+01:00 bimahdi.ir پی وی معنی مهدویت | مهدویت چیست | مفهوم واقعی مهدویت http://bimahdi.ir/post/1 <h3> <a href="http://bimahdi.ir/post/tag/%D9%85%D8%B9%D9%86%DB%8C%20%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C%D8%AA" target="" title="معنی مهدویت">معنی مهدویت</a> <br></h3><div>در تمامی دین های الهی به ظهور فردی که حق را بر زمین جاری کند و کل جهان را با عدل پرکند و رشته های ظلم و ستم را پاره کند گفته شده است . پس همه ادیان الهی منتظر یک شخصی هستند که ظهور خواهد کرد . <br></div><div>در دین مسیحیت این فرد حضرت عیسی میباشد و در دین اسلام حضرت مهدی (عج) میباشد که به ظهور او در کتب الهی و حدیث های فراوان نوید داده شده است .</div><div><b>مفهوم واقعی <a href="http://bimahdi.ir/post/category/1" target="" title="مهدویت">مهدویت</a></b> :</div><div>واژه و کلمه مهدویت از اسم سرور مسلمانان یعنی حضرت مهدی ( عج ) گرفته شده است و به معنای تبدیل شدن تمام جامعه های دنیا به یک جامعه واحد با امنیت ، حکومت عدل و حق بر آن جامعه ، همبستگی ، تعاون و همکاری افراد آن جامعه ، نجات افراد ضعیف جامعه و ستم دیدگان از دست ظالمان و مبارزه با ظالمان و مستکبران و پیروزی سربازان خدا بر سربازان شیطان با ولایت و رهبری یک رجل برگزیده الهی است که دوازدهمین امام و آخرین خلیفه است .</div><div><br></div><div align="center"><a href="http://bimahdi.ir/post/1" target="" title="معنی مهدویت"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/756/2267010/141521551751051836447122118171206228212845.jpg" alt="معنی مهدویت" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div><div align="center"><br></div><div>ناگفته نماند که این موضوع در اسلام مهدویت خوانده میشود ولی در سایر ادیان الهی <a href="موعودگرایی" target="" title="">موعودگرایی</a> خوانده میشود . در اسلام هم به خاطر اسم حضرت مهدی به این نام خوانده میشود .</div><div>در مهدویت مسائلی نظیر تولد حضرت مهدی و کودکی آن حضرت ، خصوصیات و ویژگی های حضرت مهدی ، <a href="http://bimahdi.ir/post/tag/%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA%20%D8%B5%D8%BA%D8%B1%DB%8C" target="" title="غیبت صغری">غیبت صغری</a> و <a href="http://bimahdi.ir/post/tag/%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA%20%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C" target="" title="غیبت کبری">غیبت کبری</a> ، علائم و <a href="http://bimahdi.ir/post/tag/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1%20%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA%20%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C" target="" title="نشانه های ظهور حضرت مهدی">نشانه های ظهور حضرت مهدی</a> و طرز حکومت حضرت مهدی بررسی میشود که در مطالب آینده به بررسی هریک میپردازیم</div><div>برای آشنایی بیشتر با مهدویت سایت بیا مهدی را دنبال کنید و در مطالب آینده با ما همراه باشید و مارا از نظرات خود در مورد این مطالب آگاه سازید<br></div><div><br></div>